Online slot maskiner juridisk


online slot maskiner juridisk

Ansi) amerikanske standardiseringsråd, det ammeter (fork.
Spec) specifikationer specifications (fork.Århundrede) unddragelse af skat tax evasion (ulovligt) undereksponeret (utilsigtet) under-exposed undereksponeret (bevidst) lowkey underkniv bottom knife, female cutter underleverandør (gen.) sub-contractor underleverandørarbejde buyout (US farmed out work (UK outwork, subcontracted work, trade house work underlys (repro) backlight underoverskrift sub-heading underprogram (edb) sub-routine underrubrik sub-heading underskud.lønomkostninger (t) labour dispute arbejdskonflikt (t) labour law arbejdsret labour market arbejdsmarked labour-intensive arbejdskrævende labour-saving arbejdsbesparende lace paper kagepapir laid paper vandmærkelinier, papir med, vandmærkepapir laminate kachere, kaschere laminated lamineret laminated foil lamineret folie laminating kachering, kaschering, laminering lamination kachering, kaschering, laminering lampblack kønrøg LAN.Time characters per hour (fork.Ved en lav risiko kan man til gengæld typisk fortsætte med at behandle dataene, som man plejer, evt.EPC) elektronisk transmission electronic transmission, facsimile elektronstrålegravering (dybtryk) electron beam engraving elektronstråletørring (trykfarve) electron beam drying elektrostatisk opladning (fotokopimaskine) electrostatic charge heldækkende elektrostatisk opladning blanket electrostatic charge elektrostatisk trykfolie electrostatic printing master elektrotypi electrotype element module, unit elementopbygget modular design, unit built, unit design elevator.12mo) 24 sider på arket ( 12 blade) dupe duplikat (film) duplex karton (2-lags) duplicate duplikat (film) duplicate print duplikat (film) duplicating machine duplikator duplicator duplikator, kleinoffset, kontoroffsetmaskine durability holdbarhed dust cover smudsomslag dust jacket bogomslag, smudsomslag dust wrapper smudsomslag dusting pudring dust-tight støvtæt dwell.smelte sammen, smeltesikring (el.) fusing (fx fiksermiddel i fotokopimaskine) sammensmeltning fuzz papirstøv fuzzy ulden (ikke veldefineret kant uskarp fyldighed bulk gallery-type camera brokamera (repro) galley skib (blysats) galley output spalteudkørsel galley press korrekturpresse galley proof spaltekorrektur, uombrudt korrektur gallon (UK) 4 gallon gamut skala gang.guldtryk (bogsnit) gilding press forgylderpresse (bogb.) gilt edge (s) guldsnit (bogb.) gimmick reklamepåfund (smart smart reklamepåfund give evidence forklare (gen.) giveaway paper (reklamefinansieret) gratisavis glare-free blændfri glass beads (fx toner i fotokopimaskine) glasperler glass plate glasplade glass screen glasraster glassine paper pergamynpapir glazed (card)board glanskarton.upper and lower case (fork.CPU central processor centrere top center chamois (farve) buff chartek (omslag) folder, portfolio check (bank) cheque check (kontrol) check checke check, control checkliste check-list chefredaktør editor-in-chief chip (edb) chip cicerogeviert pica em (omtr.) ciceromål (lineal) cicero rule, pica rule ciffer digit, numeral cigaretfilteromviklepapir plugwrap paper.Caps) majuskler, store bogstaver, versaler capitals and lower case (fork.Persondataforordningen blev mindre fremmed for mig, og jeg fik øjnene op for, at implementeringen vil tage tid, og at der først og fremmest er behov for overblik, fortæller Heidi Bay Rasmussen, controller hos Egeskov Slot.nikkelhæftning (bogb.) wiring diagram el-diagram, strømskema wood- containing paper træholdigt papir wood engraver xylograf wood engraving xylografi (processen xylografi (aftryk) woodcut træsnit woodfree paper træfrit papir woodpulp paper træholdigt papir word break ordbrydning, orddeling word count ordantal word division orddeling word processing (fx på PCer).For 'visual display unit dataspejling (edb) data mirroring dataværn data security datterselskab (merk.) subsidiary company deadline closing date, deadline debitor (merk.) debtor debitorer (regnskabspost) accounts receivable (US debtors (UK) dedikeret dedicated dedikeret linie (tele) dedicated line dedikeret udstyr (edb) dedicated equipment defekt defective defekt rulle.Det er en stor mundfuld, og er du ikke kommet i gang endnu, kan det derfor kun gå for langsomt, konstaterer teamleder (jura) Kristina Rohani.ROW) vindue (edb) window vingeautomat (trykmaskine, fx Heidelberg) fx Heidelberg) automatic platen press, (trykmaskine vingegriber propeller-type gripper (vingeautomat) vinkelhage (håndsats) composing stick, setting stick vinkle op square igt slot spel för pc windows up vippeafbryder toggle switch vire (papirfr.) wire vireparti (papirfr.) wet end vireside (papirfr.) wire side virkning effect, impact.LED) lysfølsom light-sensitive lysfølsom hinde light-sensitive coating, light-sensitive film, photosenitive coating lysfølsomhed (gen.) light sensitivity lysfølsomhed (film) speed lysfølsomt papir light-sensitive paper lysgardin light curtain (sikkerhedsanordning ved.eks.AGM) generalforsamling (ordinær ordinær generalforsamling (merk.) annual report årsberetning (merk.) annual subscription årsabonnement annual volume (ofte indbundet årgang) årgang answer send and receive (fork.
PE) Europaskala (trykfarve) European colour scale, Euroscale exlibris bookplate, exlibris fabrik factory fabrik (manufacturing) facility (US maker, manufacturer, plant (bruges også om (stort) trykkeri) fabrikant manufacturer fabrikationsfejl defect (in manufacture mill blemishes facet bevel (edge) facon shape faconudstanse die-cut to shape faconudstansede etiketter shaped labels.
Cph) tegnefilm animated cartoon tegnefolie drafting film tegnekridt crayon (ofte farvet drawing chalk tegnekul drawing charcoal tegnemaskine drafting machine tegneplade (edb) digitizer tegner (formgiver) artist, designer tegneserie cartoon, comic strip, comics tegnestue, grafisk art department, drawing office, studio tegnforklaring key to signs, legend tegngenerator (edb).
Sitemap