Rättsliga online gambling xanthi


rättsliga online gambling xanthi

Laslop blir verkställande direktör.
Strategiska initiativ i Storbritannien och slot maskinen ljud 653 uppdatering inför stämman, som en del av denna process har Intertain ingått ett arrangemangsavtal med, bland andra Jackpotjoy, för att kunna genomföra de delar som krävs för implementeringen av Arrangemanget, däribland spela las vegas slots gratis online med avseende på kallelse och genomförande av Stämman, erhållande av rättsliga och regulatoriska.
Specialkommittén de juridiska rådgivarnas råd och andra ämnen, har Intertains styrelse.
Vi har fortsatt tilltro till att dessa initiativ ska leda till en mer fullständig och mer rättvisande värdering av vår verksamhet och att de positionerar Intertain för långsiktig tillväxt och framgång.Alla sådana uttalanden, andra än uttalanden av historiska fakta, är framåtriktad information.Goulden: "Styrelsen anser att Keith utan tvekan är rätt person för jobbet.Jackpotjoy som fått sitt namn efter ett av Intertains kärnvarumärken och som avses bli moderföretag för Intertain group enligt Arrangemanget.Hayden tillade: "Min nya roll som särskild rådgivare åt Jackpotjoys styrelse ger mig en möjlighet att bidra med kontinuerlig och meningsfull vägledning när det gäller Intertains strategiska inriktning inför detta viktiga och spännande skede i dess utveckling, ingen insättning bonuskoder prism casino 2013 och att fördjupa banden mellan Intertain och Gamesys.".Liga 10/13/2017 21:00 - 10/15/2017 16:00 Slovenian 2 SNL 10/13/2017 21:20 - 10/14/2017 21:20 Slovenian PrvaLiga 10/14/2017 09:00 - 10/15/2017 09:00 South Korean K-League 10/13/2017 22:00 - 10/16/2017 22:00 Spanish Primera Division 17:00 - 10/16/2017 22:00 Spanish Segunda Division 10/14/2017 15:00 - 10/16/2017 20:00 Swedish.Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig Intertain inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtriktad information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar.Goulden, Chairman of the Board, säger: "Vi är glada över att ha uppnått dessa viktiga milstolpar i implementeringen av de strategiska initiativen i Storbritannien.Det finns inga garantier för att sådana godkännanden kommer att erhållas eller att sådana andra villkor kommer att uppfyllas.Hayden har upprepat sitt stöd för de strategiska initiativen i Storbritannien och har undertecknat ett avtal om stödröstning enligt vilket han samtyckt till att använda sina andelar till att rösta för Arrangemanget vid Stämman i september.Arrangemanget som ska underlätta implementeringen av Intertains omfattande Storbritannien-centrerade strategiska initiativ avsett att stärka värdet för aktieägarna.


Sitemap