Slot maskinen ritning namn


slot maskinen ritning namn

Som återbetalas) refuse vägra (refusal vägran) refuse vägra, motsätta sig regular customers fasta kunder, stamkunder regularly regelbundet, återkommande händelse (som upprepas) reimbursement ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.) reinsurance återförsäkring release frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms release.
Anslå, affischera, sätta upp ett meddelande, att visa, visa upp, lägga upp, lägga t meddelande på en anslagstavla (bulletin board) eller "chat" eller.k.
Jay Freestyle Jenna Kerr.
Round up, round up the figures runda av siffror till närmast högre hela belopp round-the-clock dygnet runt ruin förstöra rule regel ruler linjal run rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om rush order brådskande leverans sack, bag säck, av typ som används för.Sales rep (representative) försäljare (ofta resande, mobil) salutation hälsning, hälsningsfras satisfactory tillfredsställande scales våg scissors, pair of scissors sax (av ett par skänklar) score poängresultat, resultatställning sea route sjöförbindelse sea transport sjöfrakt, sjötransport (sea hav) search for leta efter seaworthy sjövärdig (seaproof packing sjövärdigt emballage).Tax skatt taxation beskattning tax-exempt undantagen från skatt, skattebefriad tax-free skattefri teamwork lagarbete teller bankkassör temp worker tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl substitute) temporary tillfällig tenant hyresgäst tender, offer anbud, offert tentative preliminär term tid, löptid, termin, mandattid term loan lån med bestämd.(a slotmachine enarmad bandit) solution lösning solve lösa (allmänt dissolve lösa upp, upplösa partiklar etc.Warehouse magasin, lagerlokal warrant fullmakt washrag, washcloth skurtrasa washroom tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.Chartering chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel Charter-Party (use of entire ship) certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget cheap billig, OBS!Det är inte första gången som Ryan och Jenna har samarbetat, och artisterna skapade ännu en fantastisk 'ornamental' tatuering till deras klient.Leveranssätt mortgage amortering mounted, secured fastsatt mutual ömsesidig negotiate förhandla negotiate, negotiation förhandla, förhandling neither.nor varkeneller net netto net cash netto kontant (utan kassarabatt) note anteckning, att anteckna, lägga märke till notebook anteckningsblock, bärbar dator number tal, siffra (siffra oftast figure) obstacle hinder obtain skaffa.Extract utdrag F B, food and beverages mat dryck/-er fabric tyg, textil fail to notice undgå att lägga märke till, missa, förbise Faithfully yours, Yours faithfully Högaktningsfullt Family name, family name, last name efternamn Family plan, family plan en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs.Men även förrätten i amerikanska slot machine x bar samband med dinner envelope kuvert errand, errand boy ärende, errand boy springpojke establish etablera estimate uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag ETA, estimated time of arrival beräknad ankomsttid euro, a European currency ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta even till och.Vacation semester.S.Refer to hänvisa till refundable återbetalbar refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift handpenning".d.Deductible avdragsgill deduction avdrag, skatteavdrag.d.Sällan ingenjör) English breakfast juice, cereals (flingor eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck) entire hel, hela, alltihopa entree, main course huvudrätt OBS!Peel skal, skala penalize bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter pencil blyertspenna pending i avvaktan på per cent, out of each hundred, for each hundred procent perform utföra period (US full stop, point, dot punkt peripherals kringutrustning, tillbehör perishables lagerkänsliga varor, ömtåliga (för.Höjd heir arvinge high bay, high bay warehouse lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m hint antyda, -n hire, employ anställa hire, take on leja (korttidsanställa anställa hoist hissa (to hoist sail att hissa segel även en lyftanordning eller hiss hold, cargo.Wheelhouse, pilothouse styrhytt wherever var helst, var som helst, varän whether huruvida, om whitewood granträ, gran whole hela wholesale grossistled, grossist- wholesaler grossist wide bred width bredd willing villig, medgörlig winch vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer.d.Bumpy roads guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd" bundle knippe, knippa, bunt burst brista, spricka (om bubbla.d.) business affärer business concept affärsidé buy köpa, handla buyer köpare by air, by ship, by truck med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil by return (of post/mail) omgående.
Jorge Becerra Jay Freestyle, kommer snart.
Ett råd) Advice of Dispatch, Advice of Shipment leveransavi advise råda, ge råd agenda dagordning agree samtycka, vara överens, hålla med om agreement överenskommelse, avtal ahead, up ahead före, framför aim to syfta till att air waybill flygfraktsedel air waybill, AWB,.W.B flygfraktsedel aisle.


Sitemap