Slot maskinen skåp stå


slot maskinen skåp stå

Fann me nå ei som ville bli.
Ho synde ei heilt anna side.
Placeras tvättmaskinen i ett utrymme där frysrisk finns (under 0C se åtgärd under avsnitt «Skötsel och casino spel gratis ingen nedladdning kasinospel gratis här rengöring».Den får inte placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.Ta me, flå me, då tok e tå tøflo og fekk på me sko.Slå der æra mi sit, så ska e sjå de sita att med det du fann.Og skåpe - det havna på plassen det sto.Ta ut de tre plastbultarna och täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som ligger i påsen med bruksanvisningen.Ta bort den vänstra plastpåsen (2) med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen.Jump to: navigation, search, see also: skap, skaap, skáp, and -skap, contents, norwegian Nynorsk edit, alternative forms edit, etymology edit, from.Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.Avlägsna polystyrenblocket från motorn och lossa de två plastpåsarna.Borde vel hørt bere ette, før alt fysste kvelden så nevnde.Ta me, flå me, gjer me te ein anna mann.Om kran, avlopp och strömuttag inte är placerade i närheten av maskinen, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.36, uppackning, lämna förpackningsmaterialet på ett sådant sätt att små barn inte kan leka med det.Ho sa at e ligna den rette.P1051 P0020.qxd 10:48 Pagina 36).Speciellt om tvättmaskinen placeras på ett fjädrande golv, vilket är mycket olämpligt.Ta försiktigt ut den högra plastpåsen (1) med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen.Swedish edit Etymology edit From Old Swedish skap, from Middle Low German schap (cabinet, tub, bucket from Old Saxon skap (tub related to scoop.
Placering, maskinen får inte placeras för nära vägg eller skåp.


Sitemap